top of page

BREATHWORK HEALING I STOCKHOLM

Breathwork-terapi är en form av terapeutisk praxis som fokuserar på medveten och kontrollerad andning för att påverka fysisk, mental och emotionell hälsa. Genom specifika andningstekniker och mönster syftar breathwork-terapi till att skapa en djup och medveten anslutning till andningen, vilket i sin tur kan påverka olika aspekter av välbefinnandet.

 

Denna terapiform kan ha olika stilar och tillvägagångssätt, men de gemensamma målen inkluderar ofta att minska stress, öka medvetenheten, hantera känslor och främja en känsla av inre lugn.

Child with a Bear

På plats

Inner Child Breathwork

Vid "inner child breathwork" använder man andningstekniker för att skapa en medveten och djupgående koppling till andningen.

 

Genom att arbeta med andningen på detta sätt kan personen nå en ökad medvetenhet om sina känslor, mönster och blockeringar som kan härledas till barndomen.

Denna medvetenhet kan sedan hjälpa till att frigöra känslomässiga spänningar, bearbeta gamla trauman och främja inre läkning.

Namaste

På plats

Abundance & Self-Trust Breathwork

"Abundance & Self-Trust Breathwork" är en typ av breathwork-terapi som fokuserar på att öka känslan av överflöd (abundance) och självförtroende (self-trust) genom medvetna andningstekniker. Denna praxis syftar till att hjälpa individer att öppna upp för och attrahera positiva möjligheter och fördelar i sina liv samtidigt som de stärker sin tro på sina egna förmågor.

Denna typ av breathwork kan utföras individuellt eller i grupp och kan inkludera musik, visualisering och intentionssättning för att förstärka dess positiva effekter.

Newborn Baby

På plats

Rebirthing Breathwork

Rebirthing breathwork är en form av terapi som använder medvetna andningstekniker för att utforska och frigöra känslomässiga blockeringar, trauman och begränsande mönster som anses vara resultatet av tidiga barndomserfarenheter.

 

Denna praxis syftar till att ge individen en känsla av att "återfödas" genom att rensa ut gamla emotionella bagage och främja inre läkning.

 

Under rebirthing breathwork-sessioner kan individen ha möjlighet att utforska och bearbeta djupa känslor som ilska, sorg, rädsla och glädje.

Pregnant

På plats

Womb & Ovaries healing Breathwork

"Womb and Ovaries Breathwork Therapy" är en form av breathwork-terapi som fokuserar på att skapa medvetenhet, balans och healing i samband med livmodern och äggstockarna hos kvinnor.

 

Denna terapiform är utformad för att stödja kvinnors reproduktiva hälsa och välbefinnande genom att använda musik, visualisering och intentionssättning för att skapa en djupgående koppling till kroppen och dess cykliska natur samt främja hormonell balans och positiv energiflöde.

Fördelar med Holistisk Breathwork Terapi

Genom att ändra sättet vi andas på kan breathwork påverka vårt nervsystem, känslomässiga tillstånd och energinivåer. Det finns olika stilar och tekniker inom breathwork, men grundläggande för alla är att de använder andningen som ett kraftfullt verktyg för att skapa förändring.

Här är några sätt hur breathwork kan hjälpa:

 1. Stresshantering: Breathwork kan aktivera det parasympatiska nervsystemet, som är kopplat till avslappning och lugn. Detta kan minska stress och hjälpa till att hantera ångest.

 2. Emotionell bearbetning: Medveten andning kan hjälpa till att utforska och frigöra känslor som kan vara instängda eller oupplösta.

 3. Ökad energi: Vissa andningstekniker ökar syreupptaget och blodflödet, vilket kan ge en ökad känsla av energi och vitalitet.

 4. Mental klarhet: Breathwork kan rensa sinnet från stress och överflödiga tankar, vilket kan leda till ökad fokus och mental klarhet.

 5. Självmedvetenhet: Genom att vara medveten om din andning kan du också bli mer medveten om dina kroppsliga och mentala reaktioner, vilket ökar din självkännedom.

 6. Känslomässig balans: Breathwork kan hjälpa dig att balansera dina känslor och reaktioner, vilket ger dig större emotionell stabilitet.

 7. Ökad närvaro: Att vara medveten om din andning kan hjälpa dig att vara mer närvarande i nuet och minska tankar om det förflutna eller framtiden.

 8. Sömnkvalitet: Avslappnande andningstekniker kan förbättra sömnkvaliteten och hjälpa till att hantera sömnproblem.

 9. Självförtroende: Genom att praktisera breathwork och uppleva positiva resultat kan din självförtroende och självkänsla stärkas.

 10. Kreativitet: Breathwork kan öppna upp för kreativa flöden och öka din förmåga att tänka utanför boxen.

 

Det är viktigt att komma ihåg att breathwork inte bara är en fysisk handling utan också en mental och känslomässig process. Att utforska breathwork under professionell vägledning kan hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för dess potential och hur det bäst kan passa dina individuella behov.

Back Massage

 BREATWORK FÖR DETOX

Breathwork för detox syftar till att hjälpa kroppen att rensa ut toxiner och främja hälsa genom specifika andningstekniker. Genom att öka syreupptaget och påverka blodcirkulationen kan breathwork hjälpa till att öka kroppens förmåga att eliminera avfallsprodukter och stimulera lymfsystemet. Det är viktigt att notera att breathwork inte ersätter medicinska behandlingar eller detoxprogram, men det kan komplettera en hälsosam livsstil.

Här är några sätt hur breathwork kan stödja detox-processen:

 1. Ökad syresättning: Genom att praktisera djup andning ökar du syresättningen i kroppen, vilket kan hjälpa till att förbättra cellernas funktion och stödja avgiftningsprocessen.

 2. Förbättrad blodcirkulation: Rätt andningstekniker kan öka blodflödet och transporten av näringsämnen till cellerna, samtidigt som det underlättar elimineringen av toxiner.

 3. Stimulering av lymfsystemet: Specifika andningstekniker kan hjälpa till att stimulera lymfsystemet, som är en viktig del av kroppens naturliga avgiftningsprocess.

 4. Stressreduktion: Avslappnande andning kan minska stresshormoner i kroppen och därmed minska negativ inverkan på det allmänna hälsotillståndet.

 5. Främjande av kroppens reningsprocess: Andning kan stödja kroppens naturliga reningsorgan, såsom lungor, lever och njurar, genom att öka deras funktion.

 6. Ökad energi: Genom att öka syreupptaget och blodflödet kan breathwork öka energinivåerna och ge en känsla av vitalitet.

 

Det är viktigt att närma sig breathwork som en del av en övergripande hälsosam livsstil som inkluderar en balanserad kost, fysisk aktivitet och tillräckligt med vätska. Om du är intresserad av att använda breathwork som en del av din detox-process, kan du konsultera en erfaren breathwork-terapeut eller tränare för att lära dig rätt tekniker och praktisera under deras vägledning.

KONTRAINDIKATIONER FÖR BREATHWORK

Kontraindikationer för breathwork är de omständigheter eller hälsotillstånd där det är olämpligt eller riskabelt att utföra specifika andningstekniker eller delta i breathwork-övningar. Här är några vanliga kontraindikationer att vara medveten om:

 1. Graviditet: Gravida kvinnor bör vara försiktiga med intensiv andning eftersom vissa tekniker kan påverka blodtryck och syresättning, vilket kan vara potentiellt riskabelt för fostret.

 2. Hjärtproblem: Personer med hjärtproblem, högt blodtryck eller andra kardiovaskulära tillstånd bör vara försiktiga, särskilt med intensiv andning som kan påverka hjärtfrekvens och blodtryck.

 3. Andningsproblem: Individer med kroniska andningsproblem som astma eller KOL kan reagera på vissa andningstekniker och bör vara försiktiga.

 4. Psykiska tillstånd: Breathwork kan väcka starka känslor och minnen, vilket kan vara utmanande för personer med psykiska tillstånd som PTSD, dissociativa störningar eller svår ångest.

 5. Historia av panikattacker: Personer med en historia av panikattacker eller stark oro kan uppleva obehag med vissa andningstekniker.

 6. Mediciner: Vissa mediciner kan påverka reaktionen på breathwork och hur kroppen svarar på ändrad andning.

 7. Fysiska skador: Personer med fysiska skador, särskilt i bröstet eller buken, bör vara försiktiga med andning som kan påverka trycket i dessa områden.

 8. Alkohol eller droger: Att delta i breathwork under inflytande av alkohol eller droger kan vara farligt och öka risken för oönskade reaktioner.

 9. Trötthet eller utmattning: Extrem trötthet eller utmattning kan göra det svårt att utföra vissa andningstekniker korrekt och säkert.

 

Det är viktigt att notera att breathwork kommer i olika stilar och intensitetsnivåer. Innan du deltar i någon form av breathwork, särskilt om du har något av ovanstående hälsobetingelser, är det bäst att boka individuellt terapi för att anpassa teknikerna efter dina individuella behov.

PhiAcademy Master and skintherapist Bojana Klikovac

Mental, emotionell och fysisk hälsa är min passion.

​​Min vision att främja välbefinnande med fokus inom holistiska behandlingar.

LOGO_OKRUGLI-removebg-preview.png
bottom of page