prp-tourmedical-cosmetic-treatment-kusad

BEHANDLINGSTID

från 30 - 120 min

SMÄRTA

inte

KONSULTATION

kostnadsfri 15minuter

EFFEKT TID   

4+ månader

HUDANALYS

inklusiv

PATCH TEST

om man har allergi 

EFEKT TID MED HEMVÅRD

6+ månader

RISKER OCH KOMPLIKATIONER

kräva hälsodeklaration här

SPECIELL EFTERFRÅGAN

skicka foto här